Knoglerytmer i rytterens ben

Kroppen er et fantastisk skaberværk!

Det er der intet nyt i, men tænker du nogle gange over, hvor genialt kroppen er indrettet til at passe på sig selv og sikre længst mulig holdbarhed? 

Når vi lærer om vores intelligente krop, så lærer vi også, hvordan vi kan bruge den mere hensigtsmæssigt end før vi besad den viden. Jeg bruger ofte udtrykket, at vi ‘opdaterer hjernens landkort’ over vores krop, dens struktur og biomekanik. 

Ser vi på bækken og ben – som er meget vigtige for os ryttere – er der nogle interne bevægelser i knoglerne. Det sker helt automatisk (knoglerytmerne er drevet af en række muskler, så ikke helt uden hjælp) uden vores bevidsthed på bevægelserne. Knoglerytmerne er interne bevægelser i vores skelet, så vi forbliver stabile uden at blive rigide og ufleksible. Mekanismen i kroppen hjælper os med at holde os i en dynamisk balance, for at spare på kræfterne, mindske slitage og bevæge os mest effektivt, ved at udligne den vægtforskydning, der hele tiden opstår. Vi kan bruge den viden til at hjælpe vores hjerne og proprioception, både til og af hest. 

Sidder du på en hest, er du hele tiden i bevægelse!

Som du kan se på illustration, sker der en masse bevægelse eller nærmere rotation. Når bækkenets halvdel roterer ind, roterer lårbenet ud og underbenet ind og modsat, når vi strækker benet. Dette så vi bliver stående i en god balance (prøv at rotere hele benet samme vej?).

Det er en viden, som kan støtte os i en bedre oplevelse i sadlen, når man øver sig i at mærke knoglerytmerne. Det er en meget subtil bevægelse, som for fx hælens vedkommende kun kan mærkes som et ganske lille pres i støvlen for hvert skridt din hest tager. Når vi opfanger bevægelsen gør det os mere stille på hesten, fordi vi lader kroppen arbejde uden at modarbejde ved at spænde imod.

Jeg glæder mig til at høre, om dit første møde med dine knoglerytmer
Betina

Knoglerytmer i benene